Het kweken van je eigen groenten en fruit is een rage. Toch weet niet iedereen wat te doen met een grote oogst. Om het proces van de natuur een handje te helpen, heeft Naomi Bijlefeld een speciale handbediende machine ontworpen die de ongewenste grond, bladeren en schillen verwijderd en het groente en fruit door middel van een mes verkleind Hierdoor word de oogst direct voorbereid voor het gebruik in de keuken of opslag in de vriezer. Overtollige vegetatie kan worden gerecycled voor waar het het meest nodig is; als compost in de tuin. Bijlefeld werd geïnspireerd door haar eigen jeugdervaringen met moestuinen: "Waar ik opgroeide, had iedereen een grote moestuin, dat was de norm."


Growing your own fruit and vegetables is all the rage. Yet, not everyone knows what to do with a bumper crop. To help process nature’s bounty on-site, Naomi Bijlefeld designed a special hand-operated processing machine that removes soil, unwanted leaves and peels and also slicing the fruit and vegetables into pieces, preparing the harvest for immediate use in the kitchen, or storage in the freezer. Excess vegetation can be recycled where it is needed most; as compost in the garden. Bijlefeld was inspired by her own childhood experiences with kitchen gardens: “Where I grew up, everyone had a big vegetable garden, that was the norm.”

During the Dutch Design week, you kan find my work at the Design Academy graduation show 2013

Dagen, maanden en jaren zijn tijdseenheden welke abstract en ontastbaar zijn voor ons. Door gebruik te maken van vorm, gewicht, lengte en snelheid brengt Naomi de dagen, maanden en het jaar tot leven in de huiskamers. De eenheden dag, maand en jaar hebben allen een eigen karakter. Elke eenheid heeft een begin en een eind, waardoor men kan aflezen waar hij zich in het jaar bevindt. Een verbeelding dus, van iets wat geen beeld heeft.


Days, months and years are time units which are abstract and intangible to us. By making use of form, weight, height and speed Naomi brings the days, months and years to life in the living room. The units of day, month and year all have their own character. Each unit has a beginning and an end, which gives someone a feeling where he is in the year. An imagination it is, of something that has no image.

Naomi Bijlefeld © Copyright 2013   /   www.Johanknoppertfotografie.nl